Disclaimer Ecocharge B.V.
Wij bedanken u voor een bezoek aan onze website. Deze website is eigendom van Ecocharge B.V., ingeschreven onder KvK nummer: 87163624

Ecocharge B.V. gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van haar website correct is en correct wordt weergegeven. Niettemin geeft Ecocharge geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links.

De website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. Ecocharge B.V. is niet verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en regelgeving van deze sites.

Ecocharge B.V. is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

De grafische voorstellingen (waaronder de foto’s) op deze site mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Ecocharge B.V. worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt. Desgewenst kunt u toestemming vragen via onderstaande contactgegevens:

Ecocharge B.V.
De plank 80
5504 ED Veldhoven
info@ecocharge.nl

Constateert u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze aan ons meldt via het contactformulier.